Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtte- og tilskuddsordninger

Foto_Norgesidrettsforbund_GeirOweFredheim_612.jpg
Foto: Geir Owe Fredheim

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

 

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Les mer om LAM her


  Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs med fakturadato i 2019.

  NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

  Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

  1. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

   Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5 prosent av tilgjengelige midler. Dette er samme grense som gjaldt for særforbund alene tidligere.

  2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50 prosent.

  3. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes for at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at utstyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt.

   

  Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning.

  Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

  Dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

  Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

  Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

  Retningslinjer 

  Godkjent utstyr

  Kontaktpersoner


  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle Allidrett.

  Allidretten må tilby ulike idretter for barn fra 6 til 12 år og/eller ungdom fra 13 til 19 år over minst 20 uker i løpet av ett år.

  Idrettslag kan søke på støtte til:

  • Allidrett for barn
  • Allidrett for barn-para
  • Allidrett for ungdom
  • Allidrett for ungdom-para

  Mer informasjon om kriterier for ordningen og søknadsskjema finner du her:

  Barn:
  Alliedrett for barn

  Ungdom:
  Allidrett for ungdom

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til tre av Stiftelsen Dam sine programmer. 

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

  Helseprosjekter

  Utviklingsprosjekter

  Forskningsprosjekter

  Se all informasjon om voksenopplæringsmidler her.

  Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2019. Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år).

  Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Et særskilt søknadsskjema skal benyttes. Dette vil bli lagt ut på NIFs hjemmeside i månedsskiftet januar/februar. Søknadsskjema med nødvendig informasjon vil også bli sendt i e-post til alle idrettslag.

  Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende utgifter søker om tilskudd direkte til NIF.

  Søknadsfristen er satt til 13. mars 2020.

  Retningslinjer 2020

  Søknadsskjema tilskudd til politiutgifter 2019.pdf