Medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale lisens for bruk av musikk på idrettsarrangement. Foto: Norges idrettsforbund
Medlemmer av NIF slipper å rapportere og betale lisens for bruk av musikk på idrettsarrangement. Foto: Norges idrettsforbund

Musikkavgift

NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo om innrapportering og betaling av lisens til Tono/Gramo for bruk av musikk på idrettsarrangement.

I Norge er det lisens på all offentlig fremføring av musikk. Det er to typer musikklisenser: Tono-lisens (komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag) og Gramo-lisens (artistene).

NIF har på vegne av alle sine medlemmer gjort en overordnet avtale med både Tono og Gramo. Det enkelte organisasjonsledd slipper rapportering av musikklisenser ved offentlig fremføring av musikk på idrettsarrangement. Musikklisensen dekkes av spillemidlene som tildeles særforbundene.

NIF har gjort følgende avtaler:

Tono: Dekker fremøring av musikk på idrettsarrangement som bakgrunnsmusikk, samt der det er nødvendig for den sportslige utførelsen. Gjelder ikke EM, VM eller OL. Digital distribusjon, lydfastsetting av musikk og «side-arrangementer» er ikke dekket av avtalen. Her må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale.

Gramo: Dekker all fremføring av musikk på alle ordinære idrettsarrangement for alle organisasjonsledd tilknyttet NIF, samt alle idrettsarrangement som eies 100% av underliggende ledd. Gjelder alle internasjonale mesterskap i Norge med unntak av OL. Musikkfremføring utover ordinær aktivitet må det enkelte organisasjonsledd tegne en egen avtale på.

Ta kontakt med Tono eller Gramo hvis dere det er spørsmål vedrørende musikkavgiftene.