Momskompensasjon

Formålet med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Momskompensasjon på varer og tjenester

Momskompensasjon på varer og tjenester

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Les mer om ordningen
Søknadsprosedyre

Søknadsprosedyre

Alle idrettslag skal søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med Samordnet rapportering. Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin.

Slik går dere frem
Idrettsanlegg – moms

Idrettsanlegg – moms

Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er 1. desember hvert år.

Les mer