Underslagsforsikring

Viktig informasjon om underslag og underslagsforsikring i idrettslag.

I NIFs lov § 2-11 punkt 3 og 4 er det hjemlet at alle organisasjonsledd NIF skal sørge for at organisasjonsleddet skal:

  • Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en bankkonto alene)
  • Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti.


Det er det enkeltes organisasjonsledds ansvar å tegne underslagsforsikring.
Klubbene må selv tegne en egen forsikring. Det gjøres oppmerksom på at hvis klubben har klubbforsikring i IF eller Gjensidige så er underslagsforsikring inkludert i denne forsikringen.

Fellesforsikring:
NIF har tegnet en felles underslagsforsikring/kriminalitetsforsikring som dekker samtlige organisasjonsledd tilknyttet NIF, med unntak av klubbene.

NIFs felles underslagsforsikring gjelder følgende:

  • Dekker alle organisasjonsledd tilknyttet NIF med unntak av klubbene. Dvs. at følgende organisasjonsledd er dekket innenfor denne ordningen: Norges idrettsforbund, idrettskretser, særforbund, særkretser/regioner og idrettsråd.
  • Dekker alle ansatte og valgte tillitsvalgte
  • Dekker opp til kr 1 million pr. skadetilfelle
  • Egenandel kr 25.000,- pr. skadetilfelle

Hvis organisasjonsleddet ønsker en dekning utover NIFs fellesforsikring står det enkelte organisasjonsledd fritt til å tegne en egne forsikring som har dekning utover fellesforsikringen.