Hva kan idrettslaget oppnå med klubbutvikling?

Klubber som jobber å utvikle seg, vil kunne fange opp viktige utfordringer og endringer i medlemmenes behov. Dermed kan klubbene gjøre nødvendige endringer før det er for sent. Under ser du eksempler på effekter av klubbutvikling fra idrettslag som har gjort prosesser for å bli enda bedre:

 • Idrettslaget fikk mer ut av sine ressurser, flere ble involvert i driften og det som skjer
 • Styret ble enda mer bevisst sin rolle og ansvar
 • Det ble bedre ledelsesstruktur med tydeligere arbeids- og oppgavefordeling
 • Det ble lettere å overta verv og drifte idrettslaget videre
 • Flere fikk en mer positiv opplevelse av idrettslaget
 • idrettslaget fikk bedre kontinuitet i frivillige og mindre turnover
 • Det ble bedre overføring av kompetanse og praksis til nye
 • idrettslaget fikk en tydeligere identitet
 • Det ble mer positiv klubbkultur og sterkere klubbfølelse
 • idrettslaget fikk på plass felles plan og strategi 
 • Det ble lettere å få samarbeidspartnere og sponsorer 
 • Ble bedre anleggskapasitet og plass til flere, økt medlemstallene
 • Mer motivasjon og inspirasjon hos medlemmene
 • Ble mer sosialt og samhold