Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsmøte

Deltakelsen på årsmøtene varierer sterkt. I en undersøkelse i 2010 viser det seg at 55 % av årsmøtene har en deltakelse på under 50 % av idrettslagene. Det er avgjørende i fremtiden at det er god deltakelse av lagene på årsmøtet, for å sikre idrettsrådets legitimitet og identitet i lokalsamfunnet.

 

Det viktigste for å styrke deltakelsen er å få frem viktige politiske saker og felles temaer som angår lagene, kommunen og som de har et eierforhold til. Dette kan forsterkes ved at det fremmes en politikk med tydelige prioriteringer og klare valg, der idrettslagene ser at dette vil ha konsekvenser og vil kunne skape en positiv utvikling.

Det er også viktig at idrettslagene gis mulighet til å komme med saker som de brenner for i kommunen og som er av felles interesse i forkant av årsmøtet.

Mange idrettsråd bruker også årsmøtet som en sosial møteplass og arena for erfarings - og kompetanseutvikling, der en legger årsmøte over mer enn en kveldsstund. Mange inviterer idrettskretsen, ordføreren, gode trenere, utøvere eller andre profilerte personer til å holde innlegg.

Det viser seg også at årsmøtet bør legges til et sentralt og lett tilgjengelig sted.

Valgkomiteenes arbeid er helt avgjørende for oppmerksomheten og interessen omkring årsmøtet. Valgkomiteene er dessverre undervurdert som ”organ” i norsk idrett. Kvaliteten og kompetansen til de som skal forvalte årsmøtets vedtak (idrettsrådsstyret) legges ofte her.