Verktøykasse for idrettslag

Innlandet idrettskrets har utviklet #GNIST, som er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten.

Idretten trenger flere kvinner som lyser vei i leder- og trenerposisjoner.
Med et mål om bedre kjønnsbalansen ønsker vi å tenne GNISTEN hos kvinnene i våre idrettslag.

Ditt idrettslag kan bidra ved å velge en kvinne neste gang – i ledelsen,
i styret, som trener, lagleder eller oppmann.

Vi har utarbeidet en verktøykasse som inneholder nyttige redskap og anbefalinger for idrettslag som skal rekruttere kvinner inn i leder- og trenerverv.

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.