Illustrasjonsfoto fra kampanjen Start to talk.

Informasjon om portalen MittVarsel

Idrettsforbundet oppfordrer alle særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag til å bruke den digitale løsningen MittVarsel til å motta og behandle varslingssaker.

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres i tråd med personvernlovgivningen.

Systemet er kryptert, og det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel. Saken kan lagres i MittVarsel så lenge informasjonen fortsatt er relevant og nødvendig å oppbevare. Alle idrettslag som har tatt MittVarsel i bruk får en e-post fra MittVarsel etter to år, med oppfordring til å vurdere sletting av informasjon i samsvar med lovverket.

Fra mai 2022 har alle særforbund og idrettskretser implementert denne løsningen. Fra august 2022 tilbyr vi denne løsningen til alle idrettslag. Les mer her for informasjon om hvordan ditt idrettslag kan få tilgang til en egen portal i MittVarsel.

Informasjon til deg som ønsker å sende inn et varsel via MittVarsel

Du finner forsiden til MittVarsel via lenken på høyre side og på egen lenke under fanen «Jeg vil varsle». Når du kommer til forsiden, kan du velge å levere ditt varsel med navn eller anonymt. Les mer her om du ønsker mer informasjon om hva det innebærer å varsle anonymt.

Når du åpner skjema, fyll inn feltene så fyldig som mulig for å gi de du varsler til et godt grunnlag for å forstå hva som har skjedd. Legg til bilder, kopi av meldinger og annen informasjon som kan være relevant, og ta opp lydfiler om du ønsker. Du får tildelt en egen bruker, slik at du kan logge inn og legge ved flere dokumenter om du ønsker, samt kommunisere med saksbehandleren din. Ta godt vare på bruker og logginn. Dette er spesielt viktig om du varsler anonymt, da saksbehandler ikke har noen annen måte å kontakte deg på enn gjennom portalen.

Ikke alle idrettslag har enda fått MittVarsel. Se mer informasjon om dette her.