Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Å sende inn et varsel

Ønsker du å varsle i idretten kan du gjøre det på to måter. Den første er å sende inn via skjema i portalen MittVarsel. Den andre er å sende et skriftlig varsel eller ta muntlig kontakt med styreleder, daglig leder eller annen ansvarsperson du stoler på, dit du ønsker å varsle.

Å sende inn varsler via MittVarsel

Mitt Varsel gir oss en sikker løsning for å motta og oppbevare varsler, og for å kommunisere med personer etter at varselet er sendt inn. Fra mai 2022 har alle særforbund og idrettskretser implementert denne løsningen. Fra august 2022 tilbyr vi denne løsningen til alle idrettslag, men det vil ta tid før alle har fått opplæring og tatt den i bruk. Idrettslag som ikke har MittVarsel enda må derfor kontaktes direkte.

Er du usikker på om idrettslaget du ønsker å varsle til kan motta varsel igjennom portalen? Gå inn på skjema for varsling og trykk på feltet «til hvem ønsker du å varsle». Finner du ikke ditt idrettslag her så har de ikke muligheten til å motta varsler gjennom MittVarsel.

For å levere et varsel i MittVarsel må du fylle ut skjema via knappen under. Fyll ut idrettslaget, idrettskretsen eller særforbundet du ønsker å varsle til, hva eller hvem du ønsker å varsle om, og en kort beskrivelse av hva som har hendt.

Å sende inn varsler direkte til en ansvarsperson

Et varsel kan sendes inn skriftlig via e-post, brev eller melding, eller kommuniseres muntlig over telefonen eller i et personlig møte. Ta kontakt med styreleder, daglig leder eller en annen ansvarsperson som du føler deg trygg på i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets for å levere varselet. Les mer om hvordan du da kan gå frem for å varsle her

Hva skjer når jeg har sendt inn et varsel?

Når organisasjonsleddet har mottatt varslet ditt, bør du innen kort tid få beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og få informasjon om hva som skjer med varslet videre. Hører du ingenting innen rimelig tid, ta kontakt for å høre om de har mottatt varselet ditt. Ønsker du å vite hvem som er den første som leser varselet i ditt idrettslag eller annet organisasjonsledd, så kan du ta kontakt med styreleder eller annen kontaktperson i ditt idrettslag for å forhøre deg om dette.  

Du kan velge å varsle med fullt navn eller å varsle anonymt. Alle varsler undersøkes like nøye, men om du varsler anonymt, kan det være vanskelig å få klarhet i hva som har skjedd og følge opp saken videre. Et varsel vil alltid være fortrolig, og informasjon om at du har varslet og hvem du er, vil kun deles med de som skal behandle varselet fra deg. Det er viktig at du som varsler alltid skal føle deg trygg. 

Ta kontakt med rådgiverne våre om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan si ifra.