Kongepokal

Kongepokal - Hans Majestet Kongens Pokal - er et  trofé som tildeles de fleste idretter som er organisert i Norges idrettsforbund. Pokalen settes opp til den kvinne og mann som leverer det antatt beste resultat under et senior-NM. 

Det tildeles kongepokaler også i aktiviteter som ikke er organsert innenfor NIF, blant annet Det Norske Travselskap og Det frivillige skyttervesen, der skytterkongen mottar pokalen. Pokalene bekostes av Kongehuset og NIF i fellesskap.

Regler for utdeling av H. M. Kongens Pokal