Søk om å vinne 50000

Norsk Tippings Idrettspris

Norges idrettsforbund, P4 og Norsk Tipping deler i år ut Idrettsprisen til idrettslag som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn. Det ligger nesten en halv million kroner i potten.

Har ditt idrettslag allerede et godt tiltak som fortjener støtte? Planlegger dere å gjøre noe for å ivareta ungdommene i idrettslaget? Ønsker dere ungdommer å få i gang noe spesielt innenfor idrettslaget deres? Alle idrettslag som har gjennomført eller planlegger et godt tiltak for ungdommer kan delta.

Søk om å vinne Norsk Tippings Idrettspris

Hele 24 lag vinner 10.000 kroner og 5 lag mottar hovedpremie på 50.000 kroner. 

I tillegg til hovedpremiene på 50.000 kroner deler vi ut en rekke premier på 10.000 kroner til aldersbestemte lag eller idretter innenfor et idrettslag som gjør gode ungdomsbevarende tiltak.

Her kan for eksempel Jenter 15-laget fortelle om sitt prosjekt og vinne 10.000 kroner direkte til det prosjektet. Søk på vegne av laget i skjemaet.

Vinnerne av de ulike premiene kontaktes direkte av P4 og offentliggjøres på P4 i programmet Sport & Musikk fra og med 5. mars. 

Kriterier for prisen

Idrettsprisen er øremerket ungdomsidrett og deles i utgangspunktet ut til et idrettslag som øker rekrutteringen eller forebygger frafall blant ungdom. I år, som i fjor, foreslår vi å utvide kriteriene til å gjelde de klubber og lag som har gjort spesielt gode tiltak for klubb og nærmiljø i den tiden vi er inne i.

  • Hva gjør klubben på generell basis for å forebygge frafall blant ungdom
  • Spesielle tiltak nå 
  • Har medlemmene i din klubb gjort noe for klubben som har bidratt positivt til klubb og nærmiljø?
  • Hvordan bidrar ungdommen direkte til å bedre og gjennomføre tiltakene