Tips for rekruttering av deltakere og frivillige

Eksempler og inspirasjon til hvordan idrettslaget kan rekruttere nye medlemmer og frivillige. Velg det som passer for deres idrettslag.

 • Oppfordre alle til å ta med en kompis som får teste aktiviteten.
 • Du kan bruke arrangementsappen Isonen til å organisere en vervekampanje.    
 • Kontakt «passive medlemmer». Oppfordre dem til å komme tilbake igjen.
 • Ha et temamøte i idrettslaget for styret og trenerne for å planlegge og gjennomføre rekrutteringen. 
 • Informer om idrettslaget ved alle anledninger. Særlig de du ikke vanligvis snakker med.
 • Gi informasjon direkte med målgruppene. 
 • Gi trykket informasjon til skolen og barnehagen som de kan sende ut som ranselpost og henge opp på oppslagstavler.
 • Oppfordre skole- og/eller barnehageledelsen til å sende ut informasjon gjennom deres kommunikasjonskanaler (apper, nettside og sosiale medier)
 • Ha informasjon på idrettslagets nettsider og sosiale medier.
 • Gi informasjon via FAU og evt. klassenes grupper i sosiale 
 • Gi informasjon på foreldremøter på skolen og barnehagen.
 • Gi informasjon til kommunen/bydelen/NAV som de kan brukes direkte til enkeltfamilier.
 • Gi informasjon til kommunens nettsider. 
 • Samarbeid med lokale medier for oppmerksomhet.
 • Gi informasjon til andre organisasjoner, som Røde Kors, Redd Barna mm.
 • Ha stand på ulike steder i lokalmiljøet med informasjon.
 • Utpek ambassadører for arrangementet som framsnakker det i sine miljøer. Det kan være toppidrettsutøvere, A-lagsspillere, ungdom, barn, foreldre, lærere osv. 
 • Synliggjør mangfold på bildene i informasjonen. 
 • Vurder å lage informasjon på flere språk.
 • Rekrutteringsverktøy:

 • Spør ungdom og voksne i ditt lokalmiljø om de kan bidra. Bruk kanalene nevnt ovenfor.
 • Spør ungdom og voksne som du vanligvis ikke er i kontakt med.
 • Informer om hvordan en kan være frivillig i samme informasjon rettet mot deltakere.
 • Spør barn, ungdom og voksne som potensielt kunne vært deltakere, men som ikke har mulighet av ulike årsaker, til å heller bidra som frivillig.
 • Rekrutteringsverktøy:
 • Inspirerende nettside:

https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/rekruttere-og-ta-vare-p%C3%A5-folk/rekruttere-flere-frivillige/