fotball_ntbscanpix_612.jpg

Endring i forskrift om medlems- og organisasjonsregister

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. Hva betyr dette for idrettslag? Vi gir deg oversikten.

Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister.  

Hva betyr dette for idrettslag?

  1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
  2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
  3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

Hvilke medlemssystem kan idrettslag bruke?

Alle idrettslag må enten bruke Idrettens medlemssystem eller en av følgende integrasjonspartnere som har signert integrasjonsavtale med NIF.

 

Hva må idrettslag uten godkjent løsning gjøre?

  • Igangsette arbeid med overgang til godkjent løsning
Kontakt NIF Digital Support

Eksisterende fagsystemer for særforbund som har integrasjon vil ikke bli berørt i denne fasen.

Norges idrettsforbund vil jobbe aktivt mot idrettslag som per i dag ikke benytter løsninger som tilfredsstiller kravet.