Fordeler for idrettslag som velger KlubbAdmin

  • Gratis support.
  • Gratis medlemssystem, kun kostnad knyttet til betalingstransaksjoner.
  • Enkel innmelding for medlemmer, https://medlemskap.nif.no.
  • Mulighet for å kreve kontingent/treningsavgift ved innmelding.
  • Enkel administrasjon av styremedlemmer.
  • Enkle kommuniksasjonsløsninger (SMS og e-post).
  • Betalingsløsninger med Vipps, kortbetaling, efaktura. Full valgfrihet for idrettslaget.
  • Innsikt og analyser over utviklingen i idrettslaget.
  • Trygg håndtering av personopplysninger (iht. personvernlovgivningen, GDPR). 

Forslagskasse