Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Vedtatt av Idrettsstyret 14. februar 2013 med hjemmel i NIFs lov § 10-5 og § 10-2 møte nr. 19 i mars 2013 (sak 152). Endringer vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 (gjelder §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10). Endringer vedtatt av Idrettsstyret 26. januar 2016 (sak 50) (endret tittel og alle paragrafer), og 14. desember 2017 (sak 244 der § 1 (3) ble lagt til).

§ 1.Krav til føring av elektronisk medlems- og organisasjonsregister

(1) Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.

(2) Opplysningene skal føres i et datasystem som er godkjent av Norges idrettsforbund.

(3) Generalsekretæren kan i særlige tilfeller gi idrettslag dispensasjon fra hele eller deler av forskriftens krav.

§ 2.Registrering og oppdatering
(1) Idrettslaget plikter å sørge for at følgende medlemsopplysninger er registrert og oppdatert:

a) Navn
b) Fødselsdato
c) Kjønn
d) Adresse
e) Telefonnummer
f) E-postadresse
g) Dato for betaling av medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift
h) Dato for innmelding og avslutning av medlemskap
i) Medlemmets tilknytning til idretter
j) Andre relevante opplysninger

(2) Idrettslaget plikter å sørge for at alle idrettslagets tillitsverv og ledende stillinger er registrert.

§ 3.Rapportering til NIF
Formell rapportering til NIF skjer årlig innen 30.04. Mangelfull registrering og oppdatering, samt oversittelse av rapporteringsfristen, kan anses som et brudd på idrettslagets plikt etter NIFs lov § 10-2 (3) til å innrapportere organisasjonsdata.

§ 4.Fullmakt
Idrettsstyrets presidentskap kan gi utfyllende regler til forskriften.