Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Vedtatt av Idrettsstyret 14. februar 2013 med hjemmel i NIFs lov § 10-5 og § 10-2 møte nr. 19 i mars 2013 (sak 152). Endringer vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 (gjelder §§ 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10). Endringer vedtatt av Idrettsstyret 26. januar 2016 (sak 50) (endret tittel og alle paragrafer), 14. desember 2017 (sak 244 der § 1 (3) ble lagt til) og 27. juni 2019 (sak 6) (endring i §§ 1, 2, 3, 4 og 5).

§ 1. Krav til føring og oppdatering av elektronisk medlems- og organisasjonsregister

 1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
 2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har en godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.
 3. Generalsekretæren kan i særlige tilfeller gi idrettslag dispensasjon fra hele eller deler av forskriftens krav.

 

§ 2. Registrering og oppdatering

 1. Idrettslaget plikter å sørge for at følgende opplysninger om personer er registrert og oppdatert:
  a) Navn
  b) Fødselsdato
  c) Kjønn
  d) Adresse
  e) Telefonnummer
  f) E-postadresse
  g) Dato, beløp og status for betaling av medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift
  h) Dato for innmelding og avslutning av medlemskap
  i) Rolle som den enkelte innehar.
  j) Tilknytning til idretter
  k) Andre relevante opplysninger som NIF har besluttet skal registreres
 2. Idrettslaget plikter å sørge for at alle idrettslagets tillitsverv, frivillige og ansatte er registrert.
 3. Alle personer skal være verifisert med fødselsnummer via Idrettens ID-løsning.

 

§ 3. Rapportering til NIF
Idrettslaget plikter å besvare en årlig rapportering innen 30.04 dersom NIF bestemmer at dette er nødvendig for at NIF kan overholde krav til rapportering til overordnet myndighet eller av andre grunner er nødvendig.

 

§ 4. Konsekvenser av brudd
Mangelfull registrering og oppdatering, samt oversittelse av rapporteringsfristen, kan anses som et brudd på idrettslagets plikt etter NIFs lov § 10-2 (3) til å innrapportere organisasjonsdata.

 

§ 5. Fullmakt
Generalsekretæren kan gi utfyllende regler til forskriften.