Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Inkludering i idrettslag

Årlige midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet

Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottat midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene kanaliseres videre til utvalgte idrettsråd og idrettskretser, som igjen fordeler midlene til idrettslag. Følgende kommuner kan søke om midler til sine respektive idrettsråd/idrettskretser: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Indre Østfold, Lillestrøm, Ullensaker, Bærum, Lørenskog, Asker, Nordre Follo, Ringerike, Tromsø, Kristiansand, Arendal, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Sandnes, Gjøvik og Ålesund. 

Mål og målgrupper

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert. 

Positive resultat

Midlene bidrar til deltakelse av målgruppene inn i ordinære idrettstilbud, samt i andre idrettstilbud som åpen hall, ferietilbud og ulike kurs. Støtten gjør altså at idrettslag kan iverksette gode inkluderingstiltak som gir barn og ungdom mulighet for gode opplevelser og tilhørighetsfølelse til et godt miljø.

Kontaktperson i Norges idrettsforbund: 
line.hurrod@idrettsforbundet.no

Idrettslag må kontakte sitt idrettsråd for å få informasjon om å søke. I enkelte tilfeller er det idrettskretsen som må kontaktes. 

Oversikt over idrettsråd og idrettskretser i ordningen. 

Kontaktpersoner i idrettsråd og idrettskretser finnes på deres nettsider.