Centrum Tigers jentesatsing er ett av de utvalgte prosjektene fra første søknadsrunde. Fra venstre: Ingri Beck Reithaug (styreleder og prosjektleder) og Isak Prinos (trener for 2008/09 jenter). Foto: Nicolaj Møller Jensen
Centrum Tigers jentesatsing er ett av de utvalgte prosjektene fra første søknadsrunde. Fra venstre: Ingri Beck Reithaug (styreleder og prosjektleder) og Isak Prinos (trener for 2008/09 jenter). Foto: Nicolaj Møller Jensen

Krafttak for mangfold og inkludering fikk inn 102 søknader – disse ble valgt i første runde

Allerede nå i oktober starter de første åtte pilotprosjektene opp.

– Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på søknadene, men også spennvidden i pilotprosjektene. Vi har fått inn søknader fra særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag.

Ordene tilhører prosjektkoordinator for pilotprosjekter, Lars Neerbye Eriksen, som har ledet prosessen med å velge ut de første prosjektene.  

Eriksen presenterte innstillingene for styringsgruppa torsdag 29. september. Den kompetente og engasjerte styringsgruppa stilte seg bak innstillingene.

De utvalgte pilotprosjektene spenner fra arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer i ishockey til jentesatsing i basketball.  

Krafttak for mangfold og inkludering skal utvikle ny kunnskap og nye indikatorer og verktøy som kan brukes til å styrke mangfolds- og inkluderingsarbeid i norsk idrett.

Prosjektleder for Krafttaket, Biayna Sardarian, forteller at pilotprosjektene skal bidra til at man får konkrete erfaringer med ulike tilnærminger og tiltak i organisasjonsledd, som andre deler av idrettsorganisasjonen kan dra nytte av. Hun minner også om at det allerede 1. desember er ny mulighet for å søke om midler for de som ikke nådde opp i første runde.

– Hold av 16. og 17. november. Begge disse dagene holder vi en digital Q&A. Her kan interesserte melde seg på for å få svar på det de lurer på, og tips fra oss til søknadsskrivingen.

Krafttak for mangfold og inkludering er et treårig prosjekt, finansiert av et ekstraordinært tilskudd på 30 mill. kroner. Krafttaket skal gi idretten mulighet til en ekstra satsing på mangfold og inkludering. Les mer om prosjektet her. 

Følgende pilotprosjekter er valgt ut i første runde:  

 • Nordland idrettskrets: «Idrett for alle»
  Arbeid med kjønnsbalanse og likestilling, sosiale- og kulturelle barrierer, og deltaking blant personer med funksjonsnedsettelser.
 • Norges Ishockeyforbund: «Håkkihoder Grüner»
  Arbeid for bedre kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer.
 • Norges Rugbyforbund: «Prøv og stopp oss»
  Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer.
 • FK Vigør: «Vigør Samfunn»
  Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, kjønnsbalanse og likestilling, rasisme, diskriminering og hets.
 • Norges Svømmeforbund: «Oppstartsgrupper parasvømming»
  Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelser.
 • Oslo idrettskrets og Viken idrettskrets: «Krafttak inkludering Oslo og Viken»
  Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer, hets, rasisme, og diskriminering.  
 • Centrum Tigers: «Jentesatsing»
  Arbeid for likestilling og kjønnsbalanse.   
 • Tromsø Basketballklubb: «Basket for alle»
  Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling, og mot sosiale og kulturelle barrierer.

Les mer om støtte til pilotprosjekter her.