Illustrasjonsfoto: Erik Ruud
Illustrasjonsfoto: Erik Ruud

Et krafttak for mangfold og inkludering i norsk idrett

Fra 2022 til 2024 skal NIF bruke 30 millioner kroner på en ekstraordinær innsats – et treårig krafttak – for mangfold og inkludering i idretten.

I fjor høst presenterte regjeringen idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», og øremerket tilskudd til et eget krafttak for mangfold og inkludering i idretten. Målet er å styrke det allerede pågående mangfolds- og inkluderingsarbeidet, bygge ny kunnskap og beste praksis, og gi arbeidet i norsk idrett et ekstraordinært løft. Midlene skal prioriteres innenfor områdene:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse 
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett) 
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling 
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets 

– Det gjøres mye godt arbeid i innenfor mangfold i idretten. Målet i prosjektet er å bygge kunnskap og kompetanse innen alle fire prioriterte områder, og utvikle indikatorer og verktøy for å styrke videre innsats. Det er også en prioritet å støtte særforbund i deres arbeid med gode strategier og implementering av tiltak som gir effekt, sier prosjektleder Biayna Sardarian.

Omtrent halvparten av de øremerkede midlene vil også gå til en egen støtteordning for pilotprosjekter i regi av særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag. Prosjekter som gir ny innsikt, gir viktig erfaringer som er til nytte for andre og fostrer gode samarbeid på tvers vil prioriteres.

– Pilotprosjektene er et viktig tiltak både for å bygge beste praksis og bli klokere sammen, understreker Sardarian.