NIFs domsorganer - avgjørelser

For sammendrag av avgjørelser fra NIFs domsorganer - se her

EUs personvernforordning, og den norske personopplysningsloven begrenser adgangen til å publisere avgjørelser fra NIFs domsorganer uten et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Dette innebærer at NIF må anonymisere avgjørelsene for at de skal kunne publiseres. Alle avgjørelser som tidligere var publisert på NIFs nettsider er derfor fjernet inntil det er foretatt en ny gjennomgang av disse for å sikre at innholdet er anonymisert i samsvar med de krav regelverket stiller. Dette arbeidet er igangsatt, og anonymiserte avgjørelser publiseres fortløpende etter hvert som de blir gjennomgått.

Ved behov for innsyn i avgjørelser som ikke er publisert kan NIFs juridiske avdeling kontaktes på juss@idrettsforbundet.no for å få disse gjennomgått og oversendt. En slik gjennomgang vil kunne være arbeidskrevende og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan ta noe tid før henvendelsen blir besvart.