Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Hvordan gå frem for å følge opp norsk idretts internasjonale strategi i ditt særforbund?

Norsk idretts internasjonale strategi, verdier verdt å kjempe for er en strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle på det internasjonale nivået. Norsk idrett skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det internasjonale idrettssamarbeidet. For å oppnå dette og skape utvikling innenfor områdene som omtales i strategien, trenges det innsats fra flere ledd i norsk idrett.

NIF er mangfoldig og besitter flere internasjonale hatter, som blant annet Norges olympiske komité, Norges paralympiske komité, Special Olympics Norge, Norges Deaflympics-komité og Norges idrettsforbund. NIF har dermed mange internasjonale ledd hvor de kan påvirke. Likevel er det de 55 norske særforbundene som har tilknytning til den store massen av internasjonale idrettsorganisasjoner gjennom sine europeiske og internasjonale særforbund.

En felles innsats fra norsk idrett for å sette disse temaene på dagsorden i de respektive internasjonale leddene er dermed avgjørende for å skape utvikling. Hvis alle gjør litt, eller mye, i sine internasjonale organisasjoner, vil den totale mengden tiltak forhåpentligvis skape en større kraft.

 

  1. Gjør deg kjent med innholdet og de 38 oppfølgingspunktene i «Verdier verdt å kjempe for».

  2. Av de totalt 38 punktene under overskriftene «Norsk idrett vil» er det trolig noen som er mer relevante for ditt særforbund enn andre. Definer punktene som er mest relevante for ditt særforbund og som dermed er naturlig å starte med.

  3. Velg én, to eller tre av punktene som ditt særforbund finner mest relevant og definer ett tiltak pr. punkt som ditt særforbund skal jobbe med i de kommende seks månedene.

  4. Gjennomfør tiltakene.

  5. Evaluer om tiltakene var suksessfulle og bidro til en utvikling eller et endelig resultat.

  6. Dersom endelig resultat er oppnådd, gå tilbake til nummer to og velg et nytt område som er relevant for ditt særforbund. Dersom mer arbeid gjenstår, definer nye tiltak på samme område og fortsett jobben.

  7. Sparr med andre særforbund som har jobbet med samme tema som deg. Kanskje har de lyktes, kanskje gikk det ikke veien, men uansett ligger det mye læring og erfaring i å feile. Lurer du på hva andre norske særforbund har jobbet med internasjonalt? Se oversikten her: 

  8. Ta kontakt med internasjonal avdeling i NIF for sparring dersom ønskelig.