Kontakt oss

Nedenfor finner du kontaktinformasjonen til sentrale medarbeidere innen fagområdet. Du kan nå ut til dem ved behov for innspill og tilbakemeldinger angående den internasjonale veilederen.

Julie Ravlo
Julie Ravlo
Seniorrådgiver internasjonalt

Magnus Sverdrup
Magnus Sverdrup
Leder styresekretariat