NIF_MEDIUM-0030.jpg

Oversikt over temaer norske særforbund har jobbet med på det internasjonale nivået

På denne siden vil du finne en oversikt over temaer som ulike norske særforbund har engasjert seg i. Med denne oversikten ønsker vi å gjøre det lettere for norske særforbund å finne en sparringspartner i andre norske særforbund som har jobbet med samme tematikk. Hvis du ønsker å få oversikt over personene som innehar internasjonale posisjoner i de ulike særforbundene, kan du kontakte NIFs internasjonale avdeling for ytterligere informasjon.

 • Norges Motorsportforbund

 • Norges Fotballforbund
 • Norges Motorsportforbund
 • Norges Triatlonforbund

 • Norges Gymnastikk og Turnforbund
 • Norges Studentidrettsforbund
 • Norges Triatlonforbund

 • Norges Brettforbund
 • Norges Motorsportforbund
 • Norges Studentidrettsforbund

 • Norges Kickboxingforbund

 • Norges Fotballforbund
 • Norges Motorsportforbund
 • Norges Triatlonforbund

 • Norges Kickboxingforbund
 • Norges Klatreforbund