Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Valget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015: Ved dette valget vil idretten ta opp store og viktige temaer; anlegg, rammevilkår og samfunnsengasjement for mer fysisk aktivitet.

Idrettens 2 250 000 medlemskap leverer frivillighet til en verdi av 14,1 milliarder kroner i året.  Det tilsvarer om lag 30.000 årsverk. Denne frivilligheten leveres i alle landets kommuner, hver dag, hver uke, året rundt.  Idretten finansieres først og fremst på egen hånd. Frivilligheten er i tillegg avhengig av ulike støtteordninger fra kommunene og fylkeskommunene.  Idretten leverer viktige bidrag til folkehelsa gjennom fysisk aktivitet og gode fellesskap – samt en og annen olympisk eller paralympisk mester.  I tillegg er idretten en svært viktig arena for inkludering og integrering. Idrettslagene vil ha politikere med hjerte for mer enn lovpålagte oppgaver.

Idrettens fanesaker for kommune- og fylkestingsvalget er:

  • Sørge for nok idrettslanlegg (pdf)  
    Den største begrensningen idretten opplever i arbeidet med å kunne nå visjonen om å gi «idrettsglede til alle» er mangelen på steder å drive idrett. I mange kommuner er anleggsmangelen akutt. Anleggsmangel gjør at idrettstilbudet blir snevrere enn det kunne vært, og færre grupper blir prioritert.

  • Gjøre det lettere å være idrettslag (pdf)
    Det offentliges oppgave er å understøtte frivillighet og frivillige organisasjoner – ikke erstatte den. Kommuner og fylker må gjøre det lettere for idrettslagene å levere gode idrettstilbud til innbyggere. Søknader, rapporter og oppfølging må gjøres enklest mulig og foregå på idrettslagenes og ildsjelenes premisser. Kommunen må være på parti med idretten for at det skal være lettere å drive med idrett og å være fysisk aktiv – for alle! Ildsjelene brenner for idretten, ikke for byråkratiet.

  • Gi alle skoleelever én time fysisk aktivitet hver dag (pdf)
    Skolen når alle barn på tvers av sosiale skillelinjer. Den er en helt sentral arena i arbeidet med å skape bevegelsesglede, utvikle holdninger, gode aktivitetsvaner og utjevne sosiale forskjeller i levevaner og helse. Kommunen, som skoleeier, kan tilrettelegge for én time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever på alle trinn, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell!

Vi har laget en film som kan brukes av idrettskretser og idrettsråd frem mot valget. Filmen kan lastes ned her. (Høyreklikk -> lagre link som)

 

Bruk Idrettens egen valgkupong til dialog med lokalpolitikerne 

Vi har på bakgrunn av norsk idretts prioriterte budskap laget en tippekupong som kan benyttes på alle kandidater i valgkampen. Vi håper dere blir med og setter også idrett på agendaen nå i innspurten. Få partiene til å fylle ut:

Du finner kupongen HER (pdf)

 

 

  

Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Annet materiell av nytte for valgarbeidet: 


Fanesak 1


Fanesak 2


Fanesak 3

Last ned flere valgplakater her