Foto: Jonas Frøland / NTBScanpix (modellklarert)
Foto: Jonas Frøland / NTBScanpix (modellklarert)

178 millioner til inkluderingstiltak. Slik kan idrettslaget søke om støtte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har åpnet for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Søknadsfrist er 2. desember.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2017 er det satt av 178,4 millioner til "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Tilskuddsordningen er primært rettet mot de 92.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier. 

- Vi har myknet opp regelverket for å nå enda bredere og samtidig klare målsettingen om å dempe konsekvensene for barn som lever i lavinntektsfamilier. Ved å åpne opp for idrettslag tror vi at vi klarer å heve kvaliteten på søknadene, sier seksjonssjef i Bufdir, Terje Grytten, til idrettsforbundet.no.

Gå til søknadsportalen på bufdir.no – søknadsfrist 2. desember.

Dekker ikke medlemsavgift

Tiltak som skal dekke medlemsavgifter prioriteres fremdeles ikke i ordningen, men det er åpnet for å støtte tiltak som skal inkludere barn og unge fra fattige familier i idrett. 

- Både inkluderende aktiviteter som bidrar til rekruttering av målgruppen, og samarbeidsprosjekter for å redusere utgifter til reiser og utstyr i klubber og lag, kan motta støtte, forteller Grytten.

- Er det noen grense for hva man kan søke om?
- I realiteten nei. Vi har godkjent søknader alt fra 10.000 kroner til flere millioner kroner.

Sjekk med kommunen først

Pr i dag er det 175 kommuner i Norge som har kunngjort at de vil være med på ordningen. Derfor må idrettslag som ønsker å søke om midler fra tilskuddsordningen først forsikre seg om at kommunen har kunngjort at de er med på ordningen.

Idrettslag som ønsker å søke om midler gjør dette direkte på Bufdirs sine hjemmesider.
- Når vi har mottatt alle søknadene samler vi disse og sender tilbake til kommunen, som deretter leverer sin endelige innstilling til bufdir, sier Grytten.

Gjelder det enkeltbarn?

Dersom det er snakk om et enkeltbarn eller en enkeltfamilie vil idrettslag ofte klare å finne løsninger innenfor sine egne midler.
- Får ikke idrettslaget dette til, anbefaler Idrettsforbundet at de kontakter kommunen for å sammen finne en løsning.
- Dersom det er mange barn og unge i idrettslaget som ikke kan betale for trening, reiser og utstyr, bør idrettslaget vurdere å søke penger fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver i Norges idrettsforbund.

Les også: