Foto: Jonas Frøland, NTBScanpix (modellklarert)
Foto: Jonas Frøland, NTBScanpix (modellklarert)

Når familieøkonomien stopper idrettsgleden. Hva kan idrettslaget gjøre?

Tenk deg at det var ditt barn du måtte si nei til: «Dessverre, vi har ikke råd til å sende deg på cupen sammen med resten av laget.» Vi kan alle tenke oss skuffelsen til det barnet. Men hva kan idrettslederne gjøre for å fange opp barn som blir berørt av dårlig familieøkonomi?

Det er forskjeller i inntekt blant familier i Norge. De siste årene har antall barn som lever i familier med lav inntekt økt. I 2014 var det 92 000 barn i familier med varig lav inntekt.

Idrettsglede bør ikke være avhengig av familieøkonomi.

Dårlig råd er tabu å snakke om, derfor er det viktig at organisasjonen setter dette på dagsorden. Alle idrettslag bør være bevisst på at økonomi som barriere kan ødelegge for barns idrettsglede.

Norges idrettsforbund er opptatt av at idrettsledere håndterer disse utfordringene på en fornuftig og klok måte. Så hva kan idrettsledere egentlig gjøre?

  1. Begrense kostnadene for å delta. Velg rimelige alternativ slik at treningstilbud, reiser, arrangement og konkurranser ikke stenger ute. 
  2. Hvilke krav til utstyr settes i din idrett og i ditt idrettslag? Er krav og begrensninger for utstyr diskutert, og finnes det retningslinjer for dette? Kan idrettslaget låne ut brukt utstyr?
  3. Still spørsmål når barn slutter. Når barn ikke deltar på cupen, eller slutter kort tid etter at kontingentkravet er sendt ut, så kan det være på grunn av kostnadene. Still spørsmål så du bedre vet om det er kostnadene som stenger barnet ute. 
  4. Er økonomi et problem for flere i klubben enn dere klarer å hjelpe selv? Ta kontakt med kommunen. Det går an å spørre kommunen om bidrag til treningsavgift, utstyr og andre kostnader for de som ikke har råd.

Det har en kostnad å drive idrett. Men kostnaden når barn blir ekskludert kan være langt høyere. Vi vet at svært mange idrettslag er bevisste på utfordringen og finner lokale løsninger. Dette betyr mye for hvert enkelt barn som slik får muligheten til å delta.

"Barn i fattige familier ønsker ikke å være en belasting for sine foreldre. Derfor kan de si de ikke ønsker å drive med idrett, selv om de trives, for å unngå en økonomisk belastning for foreldrene."

Det kan være vanskelig å ta opp dette temaet. Derfor har Norges idrettsforbund og andre organisasjoner utviklet verktøyet www.allemed.no hvor det ligger filmer og maler for opplegg som idrettslaget kan bruke på styremøter eller klubbmøter for å unngå at barn skal slutte på grunn av økonomi.

ALLEMED skal gjøre det lettere å snakke om økonomi som barriere i eget idrettslag, og leve opp til vår visjon: «Idrettsglede for alle».

Vi må sørge for at det ikke er kostnader som stenger barn ute fra idrettsglede. 

Har ditt idrettslag eksempler på gode tiltak for å inkludere barn med dårlig familieøkonomi? Tips oss gjerne!