Foto: Allemed.no
Foto: Allemed.no

De vanskelige spørsmålene som idrettslagene må kunne svare på om høyt kostnadsnivå!

Er ditt idrettslag klar for å drøfte de vanskelige temaene om høyt kostnadsnivå? Her er tre spørsmål som dere må kunne svare på for å sikre alle barn og unges deltakelse i idrettslaget.

Norges idrettsforbund, sammen med flere andre aktører, har laget allemed.no – som er et verktøy for å sikre barn og unges deltakelse i idrett – uavhengig av familieøkonomi.

Alle idrettslag bør kunne svare på følgende spørsmål om hvordan de begrenser kostnadene slik at flest mulig kan delta:

  1. Hvordan ser og inkluderer vi de som ikke har råd, selv om kostnadene er begrenset?
  2. Hva er kostnadene til kontingent, treningsavgift, utstyr og reiser i idrettslaget? Er kostnadene for høye? 
  3. Kjenner trenere og ledere i idrettslaget til hvilke faresignaler de skal se etter og hva de gjør om barn slutter på grunn av familiens økonomi?

Allemed.no
Over 100 idrettslag og andre foreninger har til nå brukt Allemed.no-verktøyet som ble lansert tidligere i sommer.
- Vi vil at idrettslaget blir bevisst på hvordan kostnader kan bidra til ekskludering. Verktøyet vi ber idrettslagene om å bruke består av filmer, presentasjoner og samtalekort som kan bestilles gratis på allemed.no. Dette kan benyttes på for eksempel et foreldremøte, et styremøte eller under et seminar som klubben arrangerer. Verktøyet tar opp syv ulike temaer – alt fra medlemskontingent, treningsavgift til utstyr og reiser, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Det tar kun én halvtime
Den klare oppfordringen fra Norges idrettsforbund er å bruke det nyttige inkluderingsverktøyet Allemed.no.
- Målet er helt enkelt at vi ønsker å unngå at barn slutter på grunn av kostnader familien ikke har råd til, forteller Rynning Veum.

- Hvorfor er dette et tabubelagt område?
- Det er ofte knyttet skam og stigma til det å være fattig, og vi vet at barn fra familier med dårlig råd ikke vil at andre skal oppdage dette. Foreldrene synes også ofte at dette er vanskelig å ta opp. Men dersom idrettslaget tar opp teamet vil det bli lettere for foreldre å si ifra, og lettere for trenere og ledere i klubben å se når kostnader er med på å ekskludere.

Felles mål i norsk idrett
I programerklæringen fra Idrettstinget 2015 står det at «norsk idrett skal redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse». Målet er at ingen skal måtte stå utenfor.
- Vi har «idrettsglede for alle» som visjon, men samtidig vet vi at barn fra familier med lav inntekt deltar mye mindre i idrett enn andre barn. Derfor forpliktet norsk idrett seg på Idrettstinget for å finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Og det er nettopp det vi har gjort gjennom blant annet allemed.no, sier Rynning Veum og legger til:

- I tillegg jobber norsk idrett videre med å begrense kostnadene til trening og konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom. Det er også et mål at konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge, og ikke minst - idrettslagene må tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr, sier Rynning Veum avslutningsvis.

Les også:

En av filmene som brukes i allemed.no