Foto: Trude Håland
Foto: Trude Håland

Denne kommunen har funnet integreringsnøkkelen

Da idrettspresident Tom Tvedt hørte historien om Hå kommune og deres arbeid for å inkludere flere barn og unge idretten, var han ikke i tvil. Dette måtte han se med egne øyne.

- Det er flott å se hvordan innbyggerne i Hå evner å samarbeide til det beste for barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer. Her har kommunen, idrettslagene og idrettsrådet spilt hverandre gode. Jeg har lyst til å sende en stor takk til Hå – dette er inkludering og idrettsglede på sitt beste, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Det var Aftenbladet som først skrev om hvordan Hå kommune tok utfordringen fra idretten og ansatte egen ALLEMED-koordinator. Målet var å inkludere flere barn og unge til fritidsaktiviteter og idretten – uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Sirwan Mohammed fra Irak, med et brennende hjerte for idretten, fikk jobben med å hjelpe kommunens barn inn i idretten. I dag omtales tiltaket som en solskinnshistorie.

Samarbeid er nøkkelen

I tett samarbeid med Hå idrettsråd, de lokale idrettslagene, skolene, flyktningtjenesten og NAV har Sirwan Mohammed hjulpet over 40 barn inn idretten på under ett år. Sirwans oppgaver er å hjelpe til med utstyr, informasjon, oppfølging og veiledning slik at familiene får hjelpen de trenger. For å hjelpe barn og unge med utstyr, har kommunen øremerket egne midler til en utstyrsordning.

- Det er helt avgjørende at vi fikk på plass denne stillingen. Uten den hadde ikke disse 40 barna hatt noen fritidsaktivitet å gå til, sier Johanne Erfjord, oppvekst- og SLT-koordinator i Hå kommune til Aftenbladet.

Se også temasiden: Økonomi som barriere

Kommunen har vært ute i miljøene og fortalt om ordningen, oppsøkt skoler og foreldre. I tillegg tok kommunen raskt kontakt med NAV slik at de var forberedt på søknader om kontingenter og treningsavgifter.

- Idrettslagene kan stå i bresjen, men de kan ikke dra lasset. Det tror vi det er kommunen som må gjøre. Og vi tror vi har funnet nøkkelen her hos oss. Kommunen må ha noen som jobber med dette, som kan organisere og være brobygger. Da stiller idrettslagene opp, sier Erfjord til Aftenbladet.

Det er idrettspresidenten enig i.

- De lokale idrettslagene drives av frivillige ildsjeler og det er mange som gjør en fantastisk innsats for å legge forholdene til rette hos barn som ikke har mulighet til å delta. Likevel ser vi at idrettslagene ikke kan gjøre denne jobben alene. Derfor er det så gledelig å se at Hå kommune går foran og viser hvordan en kommune kan støtte idretten i dette arbeidet. Hå kommune ser verdien av at alle barn og unge skal ha en reell mulighet til å komme i aktivitet og inkluderes i det fellesskapet norsk idrett utgjør, avslutter Tvedt. 

Les også: Ledermøtet tok ALLEMED-utfordringen på strak arm