Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix

ALLEMED i kommunen: Nytt verktøy gjør det lettere å inkludere alle i idrett

I dag ble verktøyet ALLEMED i kommunen lansert. Verktøyet skal gjøre det lettere for kommuner å bidra til at alle barn kan delta i fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet skal også bidra til bedre samarbeidet med idrett og frivillighet.

Verktøyet skal bidra til å øke bevisstheten om utenforskap som følge av fattigdom og komme frem til konkrete idéer som gjør at barn får delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.

Ikke alle har råd til å delta i idretten 

Antallet barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er økende. I dag gjelder dette 10% av alle barn, eller i gjennomsnitt 2 – 3 i hver skoleklasse.

Når familiens økonomi er presset, kan det gå ut over barns mulighet til å delta i aktiviteter, og mulighet til å oppleve mestring, glede, vennskap og fellesskap.

- Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Vi vil at alle barn og unge skal ha muligheten til å ta del i de opplevelser, mestringsfølelser og fellesskap som idretten gir, sier Håvard Øvregård, rådgiver verdiarbeid i NIF.

I juni 2016 signerte Idrettsforbundet Fritidserklæringen, sammen med regjeringen, KS og andre representanter fra frivilligheten. Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjon, som blant annet sier at alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter.

Fritidserklæringens mål er at:

”Alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.” 

Hva er ALLEMED?

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet. ALLEMED for organisasjoner ble lansert juni 2016, og en rekke organisasjoner, lag og foreninger har tatt i bruk verktøyet. Nå kommer et eget ALLEMED-verktøy for kommuner.

Bak ALLEMED står Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge, som er et bredt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, deriblant Idrettsforbundet.

- Å gi alle barn og unge en reell mulighet til å delta i idrett og annen fritidsaktivitet, krever samarbeid lokalt mellom kommunen og frivilligheten. Dette kan ALLEMED-verktøyet for kommuner bidra til, sier fortsetter Øvregård.

ALLEMED i kommunen er utviklet for å brukes i en bred og tverrfaglig dugnad, der relevante ansatte fra ulike deler av kommunens virksomhet kommer sammen. 

Du kan påvirke og gjøre en forskjell i din kommune!

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettsråd og idrettslag til å kontakte sin kommune, og utfordre dem til å ta i bruk ALLEMED-verktøyet.

I 2018 ønsker ALLEMED å besøke 40 kommuner for å gjennomføre en ALLEMED-dugnad .

Vil du kommune ha besøk? Sjekk påmeldingsinformasjon her.

Les mer om ALLEMED-verktøyene her