Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Ledermøtet tok ALLEMED-utfordringen på strak arm

Hvordan bryte ned økonomiske barrierer for deltagelse i norsk idrett? Egne erfaringer fra dialogverktøyet ALLEMED inspirerte Idrettsstyret til å utfordre resten av norsk idrett til stafett. Ledermøtet tok utfordringen på strak arm – ALLEMED-stafetten er i gang!

- Responsen var over all forventning. Jeg er stolt over at så mange vil være med å jobbe for økt inkludering og deltagelse for barn og unge, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. La det være sagt: Det gjøres veldig mye bra på dette området i norsk idrett allerede - både på nasjonalt og lokalt nivå. Likevel ser vi at det fortsatt er barn og unge som ikke er med på grunn av økonomi, så nå tar vi et krafttak for å bevisstgjøre idretten.

Det sier Tom Tvedt etter han lanserte ALLEMED-stafetten under Ledermøtet på Gardermoen i helgen.

Slik blir du med på ALLEMED-stafetten

ALLEMED er et gratis verktøy som er utviklet for å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva man kan gjøre for å få med alle barn og unge på idrettsaktivitet.

ALLEMED-stafetten er som en stafett. Idrettskretsene og særforbundene som tok utfordringen under Ledermøtet skal gjennomføre ALLEMED innen 1 måned og utfordre et nytt organisasjonsledd etter gjennomføringen. Etter teamdugnaden ALLEMED velger man selv hvem man vil utfordre. Om det er særforbund, idrettskrets, idrettsråd eller idrettslag, spiller ingen rolle.

- Norsk idrett forpliktet seg på Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for å delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan man kan bidra til å redusere disse. ALLEMED er et godt verktøy for dette, fortsetter Tvedt.

#ALLEMEDstafett

Etter gjennomføring skal organisasjonsleddet sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført – dette kalles «våre første steg».

- Vi oppfordrer alle til å dele sine første steg i sosiale medier med #ALLEMEDstafett og utfordre tre andre til å gjøre det samme. I dag utfordret Idrettsstyret, Trøndelag idrettskrets, Telemark idrettskrets, Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund og Norges Skiforbund. Alle tok utfordringen på strak arm og i tillegg reiste jo omtrent hele salen seg, med et sterkt ønske om å ta del i stafetten. Nå utfordrer vi resten av idretts-Norge til det samme, sier en entusiastisk idrettspresident. 

Bli med på #ALLEMEDstafett! Meld på ditt organisasjonsledd eller idrettslag her.