Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gratis verktøy for idrettslag for å redusere barnefattigdom

allemedbilde_SISTE612.jpg

I dag ble verktøyet ALLEMED lansert. Verktøyet som er tilgjengelig på allemed.no skal bidra til å bevisstgjøre ledere, trenere og frivillige i idrettslag om hva som skal til for å skape et inkluderende aktivitetstilbud. Målet er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta uavhengig av foresattes økonomi.

 

Sammen med flere andre organisasjoner tar Norges idrettsforbund nå et felles tak mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. Altfor mange barn og unge i Norge står utenfor aktivitetstilbud på grunn av økonomiske barrierer. Nå håper organisasjonene at ALLEMED fortsetter som en nasjonal dugnad mot barnefattigdom.

- På allemed.no ligger det et gratis informasjon- og handlingsverktøy som hjelper idrettslag, og andre frivillige organisasjoner, med å komme opp med konkrete tiltak for å unngå at turer og turneringer ekskluderer barn, hvordan vi kan redusere kostnadene til klær og utstyr, og ikke minst hvordan man kan unngå at medlemskontingent og treningsavgifter blir en barriere for å delta i idretten, sier Håvard B. Øvregård, rådgiver i Norges idrettsforbund.

På nettsiden ligger det ulike videoer og informasjon som vil fungere som bakgrunn på et styremøte, en trenersamling eller på et foreldremøte.
- Ved å gjennomføre steg-for-steg-opplegget på nettsiden ender man opp med helt konkrete tiltak. Det er enkelt å gjennomføre, og man trenger bare 15 minutter til én time å gjennomføre opplegget, sier Øvregård.

«Det er ofte sånn at de som har råd til det drar på aktiviteter, mens de andre må være igjen og de blir utenfor.»  Jente 14 år, Oslo.

92.000 fattige barn
Tall viser at 92.000 barn i Norge lever i familier med vedvarende fattigdom - det vil si familier som har en lav husholdningsinntekt over tre år.
- Halvparten av disse barna har minoritetsbakgrunn. Vi vet også at i familier, som har under 350.000 kroner i inntekt, er deltakelsen i idrett nesten halvert. Det betyr at idrettsglede for alle i praksis bare er for de som har god nok økonomi til å delta. Det er grunnen til at vi må gjøre noe med dette, sier Øvregård.

Saken fortsetter under bildet.

Fra v. Håvard B. Øvregård i NIF, Adelheid Hvambsahl Feiring, gen.sek i Kirkens bymisjon, Mari Bjone i NIF, kulturminister Linda Hofstad Helleland, Øystein Magelssen, gen.sek i KFUK-KFUM, Åse Havnelid - gen.sek i Røde Kors, Heidi Furustøl, gen.sek i KFUK_KFUM Speiderne og Anja Veum i NIF. Foto: Geir Owe Fredheim  

Viktig verktøy for å inkludere alle

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var til stede under lanseringen av allemed.no på Oslo Røde Kors 2. juni. Hun tror verktøyet blir et viktig bidrag til at alle barn, uansett hvem de er og hvor de kommer fra, skal få muligheten til å delta i de viktige fellesskapene i Norge.
- Hvis du som barn ikke er en del av idretten eller kulturlivet så kan man ofte bli ekskludert av det som foregår i hverdagen til de aller fleste barn. Blir man ikke en del av det sosiale fellesskapet kan det igjen føre til utenforskap eller mobbing – noe som vil påvirke personen for resten av livet. Derfor er det så viktig at barn får muligheten til å delta på aktivitet – og jeg er sikker på at allemed er et viktig bidrag til nettopp dette, sier kulturministeren til idrettsforbundet.no.

Tabubelagt
Hofstad Helleland sier at dårlig økonomi blant barn og familier ofte er et tabubelagt tema som det kan være vanskelig å snakke om.
- Jeg håper at dette blir et verktøy som skaper en bevissthet og en trygghet slik at idrettslagene tør å snakke om det. Å snakke om dårlig økonomi kan oppleves både tøft for barnet og familien. Men ofte finnes det både enkle og smarte løsninger. Derfor håper jeg innstendig at idrettslag og organisasjoner tar i bruk allemed.no og gjør det til en god ting for alle. Dette er startskuddet for en nasjonal dugnad, sier kulturministeren.

Gå til allemed.no

Følg ALLEMED på Facebook