Søknadsfristen for å søke gjennom Bufdirs tilskuddsordning er 18. november. Foto: Eirik Førde.
Søknadsfristen for å søke gjennom Bufdirs tilskuddsordning er 18. november. Foto: Eirik Førde.

Tilskudd til inkludering av barn og unge i 2023

Norges idrettsforbund vil informere om at det er mulig å søke tilskudd både gjennom Bufdirs tilskuddsordning og gjennom stiftelsen Dam.

Norges idrettsforbund vil informere idrettslag og øvrige organisasjonsledd om Bufdirs tilskuddsordning "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Idrettslag og idrettsråd kan søke dersom sin kommune er med i ordningen. Særforbund kan søke direkte til Bufdir. Les mer her. Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Midler til inkluderingsprosjekter via NIF til stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper. Stiftelsen Dam har to programmer som idretten kan søke på, Helseprogrammet og Utviklingsprogrammet.

Helseprogrammet: Har løpende behandling, og det kan søkes om mellom 40 000 og 400 000 kroner for inntil 2 år.

Utviklingsprogrammet: Har søknadsfrist 9. november inn til NIF og det kan søkes om mellom 400 000 og 1,5 mill kroner for inntil 4 år.

Les mer her på hvordan du kan gå frem.

Les mer om store, nasjonale støtteordninger innen inkludering her.