Basket_612_Imdi_siste.jpg

Idrettsprosjekter i Helse- og utviklingsprogrammene

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF til helse-og utviklingspogrammene til Stiftelsen Dam.

Helseprogrammet: Har løpende behandling og det kan søkes om mellom 40 000 og 400 000 kroner for inntil 2 år.

Utviklingsprogrammet: Åpner årlig 15. september, har søknadsfrist 1. november inn til NIF og det kan søkes om mellom 400 000 og 1,5 mill kroner for inntil 4 år.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper inn i idrettslag:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne 
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Steg 1 - ta kontakt med ditt særforbund eller idrettskrets
Idrettslag, idrettsråd og særkretser må ta kontakt med sitt særforbund (for særgruppe) eller idrettskrets (for fleridrettslag) for å informere om at de vil søke. Særforbund og idrettskretser som vil søke, kan gå rett til steg 2.  

Steg 2 - bli godkjent som søker av NIF
For å bli godkjent som søker må du sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med korte svar på følgende spørsmål:

Hva er målsetting for prosjektet?
Hvem er målgruppen for prosjektet?
Er prosjektet informert om til ditt særforbund eller idrettskrets?

Hvilket av programmene du vil søke i, helse eller utvikling

Steg 3 - tilgang til Damnett.no
Stiftelsen Dam bruker det elektronisk søknadssystemet damnett.no. Gå inn på damnett.no og opprett en bruker på deg. Du vil motta en epost med en link. Trykk på den og fullfør registeringen. Trykk på Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som søkerorganisasjon. NIF godkjenner deg som bruker og gir deg tilgang til et søknadsskjema i damnett.no. 

Steg 4 - fyll ut opplysninger i damnett.

Fyll ut alle feltene som kreves. Trykk Fortsett arbeidsflyt og Bekreft. Søknaden blir da tilgjengelig for NIFs koordinator. Tips til en god søknad

Steg 5 - kvalitetssikring av søknaden
NIFs koordinator vurderer søknaden, og avgjør om søknaden skal sendes videre til Stiftelsen Dam. NIF gir evt. forslag til forbedringer.

Steg 6 - NIF sender inn søknaden til Stiftelsen Dam
NIFs koordinator sender søknaden til Stiftelsen Dam.

Steg 7 - Stiftelsen Dam avgjør utfallet
Stiftelsen Dam vurderer søknaden og informerer søker og NIF om utfallet. NIF kan ikke påvirke hvilke prosjekter som får midler.

Steg 8 - oppstart av prosjektet

De som får innvilget søknaden kan starte opp prosjektet. NIF sender tildelingsbrev og inviterer til oppfølgingsmøter og seminarer med andre prosjektledere.

Hva er Stiftelsen Dam, og hva jobber dere med?
 

Du kan søke om støtte til prosjekter som innebeatter for eksempel utstyr og fysiske tilrettelegginger, arrangement for målgruppen, kompetanseheving for trenere, lønn til trenere, materiell og rekrutteringstiltak. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Søknaden styrkes dersom det er et samarbeidsprosjekt for å nå ut til målgruppen. Det er fint, men ikke nødvending, om det er flere finansieringskilder, og at søker bidrar med noe egne midler.

NIF er søkerorganisasjon overfor Stiftelsen Dam og har en kontaktperson med koordinatoransvar. Koordinator er bindeledd mellom prosjektene og stiftelsen, og all kommunikasjon skal gå vi NIFs koordinator. NIF opplyser prosjekter i god tid om frister, tar imot informasjon om endringer i prosjektet og tilbyr seminarer for prosjektledere. Koordinator kan inviteres til prosjektbesøk ved store hendelser i prosjektene.

NIF anbefaler at:

 • Søker undersøker behovet for prosjektet og evnen til å gjennomføre i egen organisasjon. 
 • Prosjektets målsetting er i tråd med det aktuelle særforbunds/ idrettskrets strategiplaner.
 • Prosjektet er forankret i søkers styre. 
 • Aktiviteten i regi av prosjektet skjer i idrettslag og ikke f. eks på en institusjon. 
 • Prosjektet har som mål å få flere medlemmer i idrettslag.
 • Eventuelle kurs i regi av prosjektet er i NIF sin kursportefølje.
 • Prosjekter ledet av idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund undersøker kapasiteten og interessen i tilhørende idrettslag som skal være mottakere av målgruppen. 

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklasse. Stiftelsen består av 45 medlemsorganisasjoner. NIF er ikke medlemsorganisasjon, kun søkerorganisasjon.