Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Momskompensasjon

idrettslek5.jpg

Det er to ordninger for momskompensasjon:

Informasjon om søknadsrunden i 2017 kommer.

For Momskompensasjon 2016 med søknadsfrist 15. august - se Vare- og tjenestemoms:

2016: Hele 5562 idrettslag får utbetalt 348 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for 2016. Det er bare å glede seg - pengene utbetales ved juletider!

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2016. Vinneren er idrettslagene som får hele 348 millioner kroner til fordeling. Idrettslagene får 20 millioner kroner mer i år enn i fjor.

Se oversikt over momskompensasjon til idrettslag og fylke under "Tildeling" i menyen under.
Utbetaling av pengene fra Idrettsforbundet skjer i slutten av uke 51.

  Momskompensasjon 2016: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2016 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS.
  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

  Søknadsfristen

  (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15.august 2016.

  Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon:

  Se informasjon og søknadsprosedyre for Vare- og tjenestemomskompensasjon 2016.

  Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift. Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.

  Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:

  • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
  • Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.
  • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.

  Det søkes elektronisk via nettstedet www.idrettsanlegg.no og fanen søknads- og regnskapsskjema

  Søknadsfrist er 1. mars 2017.

  Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside: www.lottstift.no


  Informasjon om ny søknadsrunde 2017

  Bestemmelser om kompensasjon av mva - idrettsanlegg

  2016:

  Fylkesvis oversikt (pdf) - Alfabetisk oversikt (pdf)

  2015:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2014:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2013:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2012:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2011:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt