Kom i gang med årsmøteplanleggingen i idrettsrådet!

Idrettsrådenes årsmøter skal avholdes innen utgangen av juni og i denne saken finner du alt du trenger for å sørge for en god gjennomføring.

NIF har på sine idrettsrådssider utarbeidet en egen informasjonsside om årsmøtet i idrettsråd som inneholder maler og veiledninger til det aller meste du måtte trenge for å gjennomføre årsmøtet.  

Les mer: Veiledning for gjennomføring av årsmøte i idrettsråd 

Bruk denne siden for alt den er verdt, og meld tilbake til din idrettskrets eller til NIF dersom du mener noe mangler. På den måten kan vi gjøre informasjonen til idrettsrådene enda bedre. 

Oppdateringer i lovnorm for idrettsrådet

Norges Idrettsforbund har i tråd med vedtakene fra forrige idrettsting oppdatert lovnormene til idrettslag og idrettsråd.Styret i idrettsrådet må vedta ny lov gjøre denne kjent på kommende årsmøtejfr. NIFs lov § 2-2.

Lovnormen og oversikten over endringene finner dere her.

Vi ber alle idrettsråd spesielt legge merke til nytt punkt 11 i lovnorm for idrettsråd:

11. Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold

NIF og idrettskretsene opplever også at fordelingene blir tydeligere og mer forutsigbare når kriteriene for fordeling er vedtatt og brukes aktivt i og av idrettsrådet. Dette innebærer mindre administrasjon for både idrettsråd og idrettskrets. 

Alle idrettsråd må dermed legge frem fordelingskriterier for LAM-midler som sak på årets årsmøte. På denne måten blir også selve fordelingen en mye enklere øvelse for alle involverte, i og med at kriteriene for fordeling allerede vil være lagt når fordelingen skal gjøres på høsten.

Mer info om LAM finner dere her.

Står du fast? Spør om hjelp fra idrettskretsene! 

Lurer du på hvordan dere skal utforme disse kriteriene, eller noe annet i forbindelse med årets planlegging og gjennomføring av årsmøtet i idrettsrådet? Husk at du når som helst er velkommen til å ta kontakt med din idrettskrets for service, diskusjon og veiledning.  

God årsmøtetid, alle sammen.