Innkallinger og protokoller
Styret i Møre og Romsdal idrettskrets. Fra venstre bak: Charles Tøsse, Ingrid Marie Larsen, Berit Kalgraff, Rita Dyrset Myhren, Frode Elias Synnes og Johannes Hjertvik. Fremme fra venstre: Kåre Sæter, Rune Skavnes og Bernhard Riksfjord. Siv Birgit Nummedal var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Innkallinger og protokoller

Her finner du innkallinger og protokoller fra styremøtene i ulike tingperioder.

Grunnlag for vedtak ettersendes på forespørsel.