Innkallinger og protokoller

Her finner du innkallinger og protokoller fra styremøtene i ulike tingperioder.

Grunnlag for vedtak ettersendes på forespørsel.

06.05.2024 Innkalling

Protokoll 01/24-26

17.06.2024 Innkalling Protokoll 02/24-26
20.09.2024 Innkalling Protokoll 03/24-26
16.10.2024 Innkalling Protokoll 04/24-26
20.11.2024 Innkalling Protokoll 05/24-26
     
     
     
     

Protokoll 15/20-22

11.06.2020

Innkalling

Protokoll 01/20-22

26.08.2020

Innkalling

Protokoll 02/20-22 

29.09.2020

Innkalling

Protokoll 03/20-22

26.10.2020

Innkalling

Protokoll 04/20-22

27.11.2020

Innkalling

Protokoll 05/20-22

26.01.2021

Innkalling

Protokoll 06/20-22

Tilleggsprotokoll

02.03.2021

Innkalling

Protokoll 07/20-22

20.04.2021

Innkalling

Protokoll 08/20-22

25.05.2021

Innkalling

Protokoll 09/20-22

24.08.2021

Innkalling

Protokoll 10/20-22

05.10.2021

Innkalling

Protokoll 11/20-22

26.11.2021

Innkalling

Protokoll 12/20-22

24.01.2022

Innkalling

Protokoll 13/20-22

28.02.2022

Innkalling

Protokoll 14/20-22

22.04.2022

Innkalling

Protokoll 15/20-22