Kart over Møre og Romsdal fra 2024
Kart over Møre og Romsdal fra 2024

Om idrettskretsen

Idrettsglede for alle

Møre og Romsdal idrettskrets er et kompetansesenter som utvikler idretten i Møre og Romsdal, og som jobber for at alle gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine egne ønsker og behov.

Møre og Romsdal idrettskrets er det regionale leddet for idretten i fylket og består av omlag 500 idrettslag, 25 idrettsråd og 55 særidretter tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité.

Norges Idrettsforbund er Norges største frivillige organisasjon og idretten i Møre og Romsdal består av ca. 93 000 medlemskap som tilsammen utfører ca. 1 500 frivillige årsverk. Dette tilsvarer en frivillig verdiskapning på ca. 818 mill kr. per år.

Inngangen til idrettskretsen er midt på tribunebygget, på nordsiden (mot fotballbanen).

Idrettskretsens lov:

Gjeldende lov for idrettskretsen ble vedtatt av idrettskretstinget den 20.04.2024.

Her finner du oss:

Idrettssenteret 
Idrettsvegen 2
6413 Molde