Folkehelse

Ellen Cathrine Hammer
Ellen Cathrine Hammer
Koordinator folkehelse og fysisk aktivitet

Spør meg om:
Folkehelse, verdiarbeid, barneidrett, integrering og inkludering, økonomi som barriere og kontantkassa.