Folkehelse

Ellen Cathrine Hammer
Ellen Cathrine Hammer
Rådgiver

Spør meg om:

  • barneidrett
  • kontantkassa og økonomi som barriere
  • integrering og inkludering
  • verdiarbeid
  • folkehelse