Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KURS

Møre og Romsdal idrettskrets tilbyr en rekke kurs til idrettslagene og idrettsrådene i fylket. Dette er kurs som er tilpasset tillitsvalgte og ledere, i tillegg tilbys det noen kurs/temakvelder som er tilpasset trenere i barneidretten.

 

Noen av kursene blir satt opp med jevne mellomrom, regionvis. Idrettslagene og idrettsrådene kan også bestille kurs og startmøter etter ønske/behov. 

Henvendelser og bestilling: 

Grete Opheim

414 65 542

grete.opheim@idrettsforbundet.no

Vegard Rangsæter

414 61 102

vegran@idrettsforbundet.no

Trykk her for å se kurskalenderen vår.

  Beskrivelse

  Startmøtet er en klubbprosess som skal bevisstgjøre deltakerne på klubbens situasjon, de vurderer sammen hva som kan gjøres for å få klubben til å fungere enda bedre, og klubben ansvarliggjør seg selv på noen konkrete tiltak som de selv mener bør gjøres for å forbedre sin egen situasjon. Idrettslaget får besøk av en skolert veileder som bistår idrettslaget til å se muligheter og til å stake ut en riktig og hensiktsmessig kurs med hensyn til de ambisjonene som nettopp din klubb har/burde ha.

  Startmøtet inneholder følgende hoveddeler:

  1 - Klubbens situasjon
  2 - Vurdere ønsker og behov ut fra situasjonen
  3 - Foreslå konkrete tiltak
  4 - Avstemme og prioritere tiltak
  5 - Vurdere nyttige virkemidler fra SF / IK
  6 - Lage fremdriftsplan
  7 - Avklare oppfølging

  I en enkel prosess vil veilederen sammen med klubbledelsen involvere annet ressurspersonell både for idéskapning, arbeidsfordeling og utarbeidelse av en fremdriftsplan. Startmøtet, som er en fire timers økt, følges opp med et oppfølgingsmøte 6-12 måneder etter startmøtet.

  Læringsmål

  Skape felles bevissthet om klubbens situasjon
  Definere viktige ønsker og behov ut fra situasjonen i klubben
  Vurdere og prioritere tiltak for å håndtere behovene
  Lage fremdriftsplaner  med ansvar og tidsfrist på tiltakene

  KlubbAdmin er idrettens eget elektroniske medlemsregister. Her ligger det mange muligheter for idrettslagene og vi tilbyr workshops om KlubbAdmin. Alle våre KlubbAdmin kurs er bygd opp som workshops der kurslærerne først går igjennom en teoretiskbolk for å vise systemet, deretter får deltakerne selv prøve seg i systemet ved bruk av egen PC. Våre veiledere kommer da til å gå rundt og hjelpe ved behov.

  Les mer om KlubbAdmin her.

  Agenda:

  • Teoretisk gjennomgang av MinIdrett og KlubbAdmin medlemshåndtering
  • Praktisk økt
  • Teoretisk gjennomgang av fakturering gjennom KlubbAdmin
  • Praktisk økt

  Tilgang til systemet:

  Sørg for å ha tilgang til KlubbAdmin før du kommer på kurs. Da må du ha opprettet en profil på MinIdrett også må denne ha fått tilgang av styret i klubben.

  Fakturering gjennom KlubbAdmin:

  Krever at klubben har en brukerstedsavtale med Buypass. Ha gjerne dette på plass før kursstart. Se hvordan her, under "Kom i gang"

  Spørsmål?

  Ta kontakt med Vegard Rangsæter på e-post: vegran@idrettsforbundet.no eller telefon 414 61 102

  For teknisk support ta kontakt med NIF support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no

   

  Beskrivelse:

  • Hva vil det si å være tillitsvalgt i et idrettslag? 
  • Hvilke lover og regler må styret forholde seg til? 
  • Hvordan sikre best mulig bruk av klubbens ressurser og organisere idrettslaget godt? 
  • Hva vil vi med idrettslaget vårt?
  • Hvilke verktøy og hjelpemidler kan benyttes for å få gjort det viktigste klubbarbeidet?
  • Hva har vi behov for å vite eller kunne mer om?
  • Hva bør vi gjøre videre i vårt idrettslag?

  Disse spørsmålene vil du få mer svar på gjennom kurset. Du får en god grunnleggende oversikt på hva som er styrets viktigste ansvar og arbeidsområde. Kurset vil dermed bidra til å gi deg større trygghet i rollen som leder eller styremedlem, gjøre det tydeligere hva styret i ditt idrettslag bør prioritere og hva dere bør ha fokus på i eget arbeid.

  Du vil bli i stand til å ivareta noen av de viktigste ansvarsoppgavene til styret gjennom kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler for styrearbeidet. Gjennom kurset vil du og resten av styret i idrettslaget få bekreftet hva dere jobber godt nok med, og dere får sjekket om idrettslaget har kontroll på de viktigste oppgavene som styret har ansvar for. Kurset vil bidra til å avdekke om det er behov for å ta tak i konkrete forhold eller om det er noe som kan gjøres på en bedre måte. Dere får også mer kjennskap til hvor idrettslaget kan få oppfølging eller hjelp til det dere trenger

  Målgruppe:

  Styret i klubben og gruppestyrene i fleridrettslag.
  Valgkomiteèns medlemmer.
  Daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
  Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

  Læringsmål:

  Få bedre forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde.
  Bli i stand til å ivareta idrettslagets og styrets ansvar gjennom bruk av konkrete verktøy og hjelpemidler.
  Mer trygghet i rollen som leder/styremedlem..

  Varighet: 4 skoletimer.         

  E-læring:

  HER kan du ta en innføring i Klubbens styrearbeid som e-læringskurs. Gratis.

  Hvordan var det igjen? Hvor mye har h*n krav på? Hvordan har de gjort det før...? Hyppig utskiftning av sentrale roller i økonomi og/eller ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag.

  Dette kurset er lagt opp som en workshop der deltakerne etter endt kurs er kommet godt i gang med en økonomihåndbok. På denne måten vil det enkelte IL sitte igjen med noe håndfast etter endt kurs.

  Denne skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget. En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetanse-tapet ved utskiftning av sentrale personer i laget.

  Lengde: 3 timer.

  Egen PC må medbringes.

  Hva gjelder hos oss? Hvordan fikser vi det? Er det OK? Hyppig utskiftning av sentrale roller er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag. Svaret? Klubbhåndboka!

  Dette er en workshop som skal ta for seg den daglige driften og hva som gjelder internt i deres idrettslag. Dere vil i løpet av kurset ha kommet godt i gang med å utarbeide en klubbhåndbok for deres idrettslag. Denne skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

  Lengde: 3 timer.

  Egen PC må taes med.

   

  Har klubben planer om å bygge idrettsanlegg? Hva bør klubben tenke på før vi starter byggingen? I denne modulen får du en innføring i prosessen ved å bygge et idrettsanlegg, herunder fremgangsmåter, regler og retningslinjer, saksgang, drift av anlegg, samt finansiering. Denne modulen anbefales for ALLE som har planer om å bygge idrettsanlegg.

  Beskrivelse

  Kurset skal gi deltakerne kunnskap om hva som kreves av planlegging og søknadsprosedyrer for å bygge et idrettsanlegg.

  Målgruppe

  Målgruppen er personer som har behov for innsikt i forberedelser og prosedyrer/saksgang knyttet til bygging av idrettsanlegg.

  Forkunnskaper

  Bør ha grunnleggende kunnskap om planlegging og anleggsbygging, men dette er ikke et krav.

  Varighet: 4 skoletimer

   

  Beskrivelse

  Lederkurs for ungdom er et kurs for 15–19-åringer som enten har eller ønsker å ta et ansvar på ulike nivåer i norsk idrett. Kurset skal lære dem om idrettsorganisasjonen og gi dem noen verktøy som hjelper dem med å gjennomføre ulike oppgaver. I tillegg skal det gjøre hver enkelt bevisst på hvem de er, hva de er gode på, og hvordan de skal representere idretten.

  Læringsmål

  Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal de få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

  Deltagerene skal få innføring i selvbilde, selvtillitt og selvfølelse, du som rollemodell, medlemmet i sentrum, du som ressurs, fra mål til handling, kommunikasjon og presentasjonsteknikk.

  Se brosjyre her.

  Del 1 går over en hel helg og kursdelen er på 25 timer. Kursdel 2 er 4-5 måneder senere og har en varighet på 7 skoletimer.

  Dette kurset har en egenandel på 1 500 kroner per deltaker (dette dekker overnatting, kursmateriell og mat). Kursetavgift og reise t/r til kurset skal dekkes av idrettslaget.

  Fordi barna fortjener det!

  I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

  Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

  Aktivitetslederkurs barneidrett passer for alle som skal lede i barn i aktivitet, både i idrettsskole/allidrett, i en særidrett eller i skole/SFO.

  Aktivitetslederkurset er på 16 timer, hvorav 2 timer er E-læring på egen hånd. Du kan lese mer om kurset ved å trykke her.

  Det må være minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset. Øvre grense på deltakere er 25. Deltakere må fylle 14 år det året kurset gjennomføres.

  Kurset koster kr 650,- pr. deltaker og inkl. kursboken Barneidrettstreneren.

  Aktivitetslederkurset kan gjennomføres på ulike måter:

  • I idrettslagets regi - deltakere fra klubben blir prioritert - om ledige plasser vil deltakere fra andre klubber kunne delta
  • I idrettsrådets regi - deltakere fra idrettslag i kommunen blir prioritert - om ledige plasser vil deltakere fra idrettslag/SFO/skole/barnehage kunne delta.
  • I idrettskretsens regi - kursene er åpne for deltakere fra alle idrettslag/SFO/skole/barnehage 

  Læringsmål

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet og enkle måter å tilrettelegge aktivitet.
  • Egen rolle som aktivitetsleder.

  Kurset er på 16 timer og består av følgende moduler:

  • Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  • Barns læring og utvikling 4 timer (2 timer teori og 2 timer med praksis i sal med kurslærer)
  • Hva kjennetegner en god aktivitetsleder? 4 timer ( 2 timer teori og 2 timer praksis i sal med kurslærer)
  • Praktisk gjennomføring av økt 3 timer (3 timer praksis i sal med kurslærer)

  Modul 1: Barneidrettens verdigrunnlag

  Læringsmål: Deltagerne skal bli kjent med hverandre gjennom å dele sine erfaringer og utveksle hvilke forventninger de har til kurset. Deltagerne skal vite hva Idrettens verdigrunnlag er, hvorfor norsk idrett har vedtatt Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett. Vi ber deg å gjennomføre e-læringsmodulen før kursstart.  Gå til fanen Trenerløypa og velg Barneidrettens verdigrunnlag.
  Brukernavn og passord for innlogging til e-læring er det samme som i www.minidrett.no

  Modul 2: Barns læring og utvikling

  Deltager skal forstå hvordan barn utvikler seg fysisk, motorisk, psykisk og sosialt, og hvorfor det er viktig å lære inn forskjellige ferdigheter i ulike alderstrinn. Deltager skal forstå at barn har ulike modningsprosesser, og at barn ikke er små voksne.

  Modul 3: Hva kjennetegner en god aktivitetsleder?

  Læringsmål: Deltager skal være bevisst sine egne forventninger til det å være aktivitetsleder, klubbens forventninger og forventninger barna har. Deltager skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og konkurranser. Deltager skal kunne deviktigste undervisningsprinsipper og -metoder.

  Modul 4: Praktisk gjennomføring av økt

  Læringsmål: Deltager skal gjennomføre en økt for barn, som vektlegger hva, hvordan og hvorfor. Deltager skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære under økta. Deltager skal ta hensyn til sikkerhet, og vite hvordan man håndterer enkle idrettsskader.

  For mer informasjon, kontakt Grete Opheim, mobil 414 65 542, e-post grete.opheim@idrettsforbundet.no

  Beskrivelse

  Kunnskapsmål:

  • Kjennskap til de fire hovedgruppene av funksjonsnedsettelse.
  • Kjennskap til hvordan idretten er organisert for mennesker med funkjsonsnedsettelse.

  Ferdighetsmål:

  • Kunne planlegge og avholde en tilrettelagt treningsøkt for personer med funksjonsnedsettelse.

  Holdningsmål:

  • Være tryggere i møtet med en person med funksjonsnedsettelse.
  • Å se mulighetene til aktivitet gjennom tilrettelegging.

  Målgruppe

  Primær målgrupper: trenere, aktivtetsledere og ledere. Ingen krav til forkunnskaper. 

  Læringsmål

  Kunne forklare hva det innebærer å være synshemmet, utviklingshemmet, bevegelsehemmet og hørselshenmet. Kunne tilrettelegge trening for mennesker med funksjonsnedsettelse.

  Vi tilbyr temakvelder med forskjellige innhold. På en temakveld får klubben/-ene besøk av en skolert kursveileder. Varigheten kan skreddersys: 1t, 2t, 3t eller 4t.

  Vi tilbyr temakvelder om:

  • Trenerrollen (4t)
  • Foreldrerollen (4t)
  • Retningslinjer (f.eks. mot seksuell trakkasering i samarbeid med SMISO (1-4t))
  • Andre tema som ønskes (kan være skadeforebygging, antidoping, m.m. (1-4 t)