Har du spørsmål om mangfold og inkludering?

Kontakt ditt særforbund, idrettskrets eller idrettsråd

Kontaktpersoner i Norges idrettsforbund: