Tilskudd til særidrett/regioner

Fylkestilskudd til særforbund, særkretser og særidrettsregioner i Finnmark idrettskrets

Kriterier fordeling av fylkesmidler til særidretten

Antall medlemmer, aktive og særidrettenes deltakelse i ting og ledermøter legges til grunn for tildeling til særidrettene (kretser og regioner).

Midlene tildeles til utviklingstiltak for idrettslag i Finnmark;

-  Kompetansehevende tiltak

-  Fellesmøter, konferanser og seminarer innenfor særidretten

-  Nettverksbygging

-  Organisasjonsutvikling

-   Deltakelse i idrettskretsens ting/ledermøter.

 

1. Grunntilskudd - kr. 5.000 til alle særkretser/regioner med organisasjonsledd i Finnmark.

Mål: Støtte organisasjonsledd som har tillitsvalgte i Finnmark.

Krav: Gjennomført årsmøte/ting med valgt styre og vedtatt regnskap.

 

2. Deltakelse i Finnmark idrettskrets ting og ledermøte - kr. 5.000.

Mål:Skape idrettspolitisk engasjement i idrettsfellesskapet i Finnmark.

Krav: Minimum én deltaker på siste års idrettskretsting /ledermøte.

 

3. Resterende midler i den totale ramme tildeles slik:

  • 50% av summen fordelt etter antall idrettslag til særkretser/regioner i Finnmark.
  • 25 % av summen fordeles etter aktivitetstall til særkretser/regioner i Finnmark.
  • 25% av summen fordeles til Olympiatoppen Nord sin aktivitet i Finnmark.

For å få utbetalt midlene må særkretser/regioner sende inn protokoll fra årsmøtet/ting, regnskap og økonomiske beretninger til finnmark@idrettsforbundet.no innen 1.desember