Idrettsglede1920

Opptak og nedleggelse av gruppe i idrettslag

Ønsker idrettslaget å starte med en ny idrett eller skal dere legge ned en eksisterende gruppe?

Opptak av ny gruppe i idrettslaget må vedtas av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Det samme gjelder nedleggelse av allerede eksisterende gruppe. Ønsker idrettslaget å melde en gruppe ut av NIF og særforbund sendes protokoll med årsmøtevedtak til finnmark@idrettsforbundet.no, så vil vi slette gruppen fra idrettens systemer og orientere aktuelt særforbund om nedleggelsen.

Søknad om opptak av ny gruppe sendes til Finnmark idrettskrets sammen med protokollen fra møtet. Idrettskretsen tar kontakt med aktuelt særforbund for godkjenning før gruppen blir registrert. Søknadsskjema for gjenopptak av gruppe og opptak av ny gruppe finner du her:

Søknadskjema