Administrasjonen

Marit Arntzen
Marit Arntzen
Organisasjonssjef

Fagområde: Organisasjonssjef, Idrettsråd og anlegg

Inger-Lise Eieland
Inger-Lise Eieland
Idrettsfaglig rådgiver

Fagområde: Klubbutvikling og kompetanse, Barne- og ungdomsidrett, verdiarbeid og kommunikasjon. 

Odd-Marcus Pedersen
Odd-Marcus Pedersen
Rådgiver Lov og organisasjon

Fagområde: Lov og organisasjon, Solidaritetsfond