Styret til Finnmark idrettskrets fra venstre: Odd Martin Holsbøe, Vera Nowbuth- Thoresen, Lisell Bang, Gunn Bodil Mathisen, Torkjell Johnsen og Geir Knutsen. Ketil Somby var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Styret til Finnmark idrettskrets fra venstre: Odd Martin Holsbøe, Vera Nowbuth- Thoresen, Lisell Bang, Gunn Bodil Mathisen, Torkjell Johnsen og Geir Knutsen. Ketil Somby var ikke tilstede når bildet ble tatt. Foto: Odd - Marcus Pedersen

Om Finnmark idrettskrets

Finnmark idrettskrets (FIK) er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i og Finnmark som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Administrasjonene holder til på Idrettens hus i Lakselv.

Kontakt

Telefon: 419 00 970

E-post: finnmark@idrettsforbundet.no

Idrettens hus Lakselv
Besøksadresse: 2. etg i Torgsenteret i Lakselv
Postadresse: Postboks 194, 9711 Lakselv
 
Oppgaver
Idrettskretsens hovedoppgave er å skape best mulig rammebetingelser for idrettslagene i Finnmark. Dette gjøres gjennom idrettspolitikk i samarbeid med idrettsrådene, forvaltning, lovpålagte oppgaver, samt utdannings og utviklingsarbeid.

Visjon; «Idrettsglede for alle»
Visjonen «idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs formålsparagraf.

Fakta
Av fylkets 17 kommuner er det aktive idrettsråd i 14 av dem. Vi har 46 ulike idretter i 198 idrettslag og 3 bedriftsidrettslag. 23 særidretter er organisert som særkrets eller regioner i vårt fylke, mens 23 særidretter er underlagt sitt særforbund.