EirikFørde1100.png

KlubbAdmin

KlubbAdmin er idrettens eget system for medlemsadministrasjon. Systemet er tett knyttet opp til Min idrett, der hvert enkelt medlem i norsk idrett enkelt kan administrere sin egen idrettshverdag. Både KlubbAdmin og Min idrett bygger på SportsAdmin, som er et nasjonalt idrettsadministrativt system for norsk idrett.

Idrettens IKT-strategi sier at idretten skal ha et felles nasjonalt medlems- og organisasjonsregister. Dette for å kunne ivareta alle ledd og nivåer i norsk idrett på en god måte, med felles systemer som snakker sammen. Alle registrerte medlemmer i norsk idrett har en personlig bruker i Min idrett, men tilgangen til KlubbAdmin og SportsAdmin styres av hvilke verv du har i klubben.

 

Fra og med 1.1.2014 skal alle idrettslag føre elektroniske medlemsregistre. KlubbAdmin er idrettens egen løsning for dette. Gjennom KlubbAdmin får idrettslaget mulighet til å administrere medlemmer, familierelasjoner, sende e-post/sms, kreve inn kontingent og treningsavgifter med mer via online betaling.

For mer informasjon om hvordan du kan komme i gang med KlubbAdmin, se her. For deg som allerede er i gang ligger det gode brukerveiledninger på itinfo.nif.no/KlubbAdmin. Nytt om KlubbAdmin finner du her

Vi holder kurs i KlubbAdmin over hele fylket, og kan også sette opp kurs på forespørsel fra enkeltklubber.

Min Idrett er din personlige idrettside på internett. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, se dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg. Dersom ditt idrettslag har tatt i bruk KlubbAdmin kan du også betale kontingenter og avgifter via Min idrett. Finnmark idrettskrets bruker dette systemet for påmelding til alle våre kurs.

Det ligger gode brukerveiledninger for Min idrett på itinfo.nif.no/Min_idrett. På YouTube kanalen nifsupport kan du finne videoer fra IT Support som viser hvordan man bl.a. registrerer ny bruker, melder seg på kurs, betaler klubbavgifter, mm. Under finner du også en brukerveiledning som viser kurspåmelding og noen tilleggsfunksjoner i Min idrett.

Kurspåmelding via Min idrett.pdf

SportsAdmin er et idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Det er i dette idrettslaget blant annet registrerer kontaktinfo for klubben og funksjoner for tillitsvalgte. Det er derfor svært viktig at dette oppdateres i SportsAdmin når det for eksempel skiftes leder eller medlemsansvarlig i idrettslaget etter årsmøtet. Det er også her klubbene legger inn brutto driftskostnader for å få utbetalt momskompensasjon.

Klikk her for mer info om SportsAdmin som løsning. Brukerveiledninger finner du på itinfo.nif.no/SportsAdmin.