Økonomi som barriere

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det vil vi gjøre noe med.

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse. Vi må sammen jobbe for å:

 • begrense kostnadene til trening og konkurranser.
 • gjøre konkurransetilbudet enkelt og rimelig.
 • begrense bruk av kostbart utstyr for barn og unge.
 • tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
 • jobbe for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett, og gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. 

Vi anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort tar man opp temaet og finner konkrete løsninger for å få alle med i idrettslaget. 

I tillegg til dette anbefaler vi deg å ta en titt på siden "Hvordan inkludere?" og "Hvorfor inkludere?". Her finner du mange tips som kan hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltagelse.

Fritidserklæringen, signert 7.juni 2016, går kommunene, frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet.

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.»

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Partene har blitt enige om følgende:

 1. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
 2. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

Løsningene må finnes i fellesskap og sammen vil vi:

 1. Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få minst en organisert fritidsaktivitet
 2. Fremme betydningen av å satse på lokale lag og foreningers aktivitetstilbud
 3. Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeide
 4. Utfordre hverandre på holdninger og handlinger

Last ned Fritidserklæringen her.

Norges idrettsforbund inngikk i februar 2017 en samarbeidsavtale med BUA for å gjøre det enklere for idrettslag å tilby gratis utlån av idrettssutstyr i sitt lokalmiljø.

BUA er en nasjonal forening og nettverk av utstyrsordninger som skal gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr til idrett og friluftsliv. Mange utstyrsordninger heter Skattkammer, noen Frilager eller Frigo, men de aller fleste heter BUA. Utstyrsordningene drives av kommuner eller frivillige organisasjoner som f.eks. idrettslag, frivilligsentraler eller Kirkens Bymisjon. Felles for BUA-nettverket er ønsket om å gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr.

På www.bua.no finnes oversikt over hvor man kan låne utstyr, hva man kan låne, mulighet for å reservasjon, åpningstider, adresse og kontaktinfo til utlånsordningene i BUA-nettverket. Her kan alle låne, enten det er fordi de vil teste en ny aktivitet og spare miljøet, eller synes utstyr er dyrt.

BUA fungerer som et bibliotek. Du må opprette en låneprofil på hjemmesiden og deretter kan du låne så mye og ofte du vil. Mindreårige må ha med foresatte eller fullmakt fra foresatte når de låner første gang. Deretter behøver de ikke ha med foresatte. Og det er helt gratis å låne.

Samarbeidet mellom Norges idrettsforbund og BUA har som formål å gi barn og unge enklere tilgang til utstyr, slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske og behov. Idrettslag som ønsker å låne ut idrettssutstyr kan bli med i BUA-nettverket og få tilgang til verktøy og tjenester som gjør det enklere, tryggere og mer effektivt å låne ut idrettssutstyr i sitt lokalmiljø.

Les mer om BUA her. Kontaktinfo finner du her

ALLEMED-stafetten er som en stafett. De som tar utfordringen må gjennomføre en ALLEMED-dugnad i sitt organisasjonsledd innen én måned og deretter utfordre nye organisasjonsledd etter gjennomføringen (f.eks. et særforbund, en idrettskrets, en særkrets, region, idrettsråd eller et idrettslag).

Ønsker du å delta på ALLEMED-stafetten? Meld deg på her!

Alle som tar utfordringen får tilsendt ALLEMED-materiale kort tid at de har meldt seg på.

Konkrete handlinger
Etter gjennomføring skal organisasjonsleddet sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse, og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført. Dette kalles «våre første steg».  

Vi oppfordrer alle til å publisere «våre første steg» i enten sosiale medier med hashtag #ALLEMEDstafett, på organisasjonsleddets hjemmeside, som nyhetsbrev eller e-post hvor organisasjonsleddet utfordrer tre nye organisasjonsledd. De som blir utfordret må selv melde seg på stafetten. 

NB! Du må ikke bli utfordret av noen andre for å ta del i stafetten. ALLEMED-stafetten er åpent for alle.

Kort om ALLEMED
ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med i fritidsaktivitet. Det tar 30-60 minutter å gjennomføre en ALLEMED-dugnad. Les mer om ALLEMED her!

ALLEMED-stafetten startet under idrettens Ledermøte 2018
Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

Tidligere Idrettspresident Tom Tvedt utfordret Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Skiforbund, Trøndelag idrettskrets og Telemark idrettskrets til å bli med på ALLEMED-stafetten under Ledermøtet på Gardermoen 26. mai 2018. Dette startet ALLEMED-stafetten!

Vi håper at ditt organisasjonsledd også blir med!

Les også: Ledermøtet tok ALLEMED-utfordringen på strak arm!