Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

IMDi støtter idrettens aktivitetsguidearbeid med 800 000 kroner

Norges idrettsforbund er tildelt 800 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til tredje år av prosjektet «Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024».

- Dette prosjektet skal bidra til å få flere barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres foreldre inn i idretten, sier Line Hurrød, forvaltningsrådgiver i NIF.

NIF skal kanalisere midlene til utvalgte underliggende idrettsråd som organiserer tiltaket aktivitetsguiden. Aktivitetsguider er en brobygger mellom familier som er ukjente med idrett og lokale idrettslag. Aktivitetsguidene gir familien informasjon om idretten og kan følge barna en periode til ønsket idrettslag. Flere av guidene har et annet morsmål enn norsk, som gjør at de kan få god kontakt med målgruppene. I 2023 inkluderte 70 aktivitetsguider fra ni idrettsråd over 1800 barn og unge inn idrettslagsaktiviteter. I tillegg gir prosjektet aktivitetsguidene nyttig arbeidserfaring.

- Vi vet at deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte. Vi ønsker et større mangfold i vår organisasjon, både for å utvikle oss, men også for å være samfunnsnyttige. NIFs visjon er idrettsglede for alle, og det må vi jobbe for hver dag. Språk og mangel på informasjon kan være en barriere for å delta i idrett. Aktivitetsguiden er et verktøy for å imøtekomme dette. Med støtte fra IMDi blir innsatsen i inkluderingsarbeidet forsterket, avslutter Hurrød.

NIF er takknemlige for støtten fra IMDi og for arbeidet idrettsrådene legger i arbeidet med aktivitetsguiden.

Les mer om aktivitetsguide.