Kontaktperson i Finnmark

Inger-Lise Eieland
Inger-Lise Eieland
Idrettsfaglig rådgiver

Fagområde: Klubbutvikling og kompetanse, Barne- og ungdomsidrett, verdiarbeid og kommunikasjon.