Et hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året.