BedreKlubbNIF.jpg

Bedre klubb

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Klikk her for å komme til Bedre Klubb – (innlogging via MinIdrett).

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. 

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget. 

Dette sier klubbene om Bedre Klubb:

  • «Det var veldig greit å gjennomføre BK – tok ikke lang tid». Lia IL
  • «Tok gjennomgangen av Bedre Klubb i Styret samlet. Vi kan bli bedre - veldig greie sjekkpunkter». Finneid IL
  • «Var nyttig med denne bevisstgjøringen. Tre fra styret gjennomførte. Ikke så krevende, men tok dette alvorlig. Skal bruke Bedre Klubb senere også». Grimstad Volleyballklubb
  • «Veldig greit. Flott å bli påminnet kravene. Fikk oppdatert vedtekter. Ønsker mer «Selvsjekk». Stod IL
  • «Så gjennom selv først, ble obs på regler om barneidrett og barneidrettsansvarlig og krav om politiattester. Også en bevisstgjøring om styrets totale økonomiansvar. Har innført felles regnskapssystem.» Kolvereid IL
  • «Mest nyttig å sjekke viktige punkter/krav, bl.a. økonomi, barneidrettsansvarlig, politiattester mv.» Nøtterøy IF
  • «Vi vil anbefale Bedre Klubb til andre klubber» Feiring IL


    Bedre-klubb_rod.png

Bedre klubb er et egenutviklingsverktøy for idrettslag. Målet med Bedre klubb er at styrer i idrettslag enkelt skal få oversikt over noen grunnleggende forhold de har ansvar for. Styret får både sjekket status og får innblikk i hva de kan gjøre for å få en enda Bedre klubb.

Første del av Bedre Klubb kan gjennomføres som del av et styremøte (+/- 20 min - avhengig av diskusjonsomfang).

Bedre klubb koster ingenting. Den eneste kostnaden er de minuttene styret bruker på å gjennomføre Bedre Klubb. 

Det er utvilsomt en god investering! Det kreves ingen opplæring for å komme igang. 

Styret i idrettslaget har ansvaret for gjennomføringen. Det er styreleder som kan besvare på vegne av idrettslaget. 

Man kan gjennomføre Bedre Klubb når som helst på året. 

Bedre klubb er først og fremst et verktøy for egenutvikling. Hvert enkelt spørsmål inneholder informasjon om hvem man kan kontakte for å få hjelp om man står helt fast.

Gjennomføring av Bedre klubb genererer ikke automatisk noen oppfølging. Om idrettslaget ønsker oppfølging kan de ta kontakt med idrettskretsen.

Hvert spørsmål i Bedre klubb har informasjon om hvem man kan kontakte for å få hjelp på det konkrete området. Hvis det er problemer med den tekniske løsningen kan man kontakte NIF IT-support - support@idrettsforbundet.no