Idrettsglede for barn
Her finner styret og daglig ledelse informasjon om hvordan man kan stifte, drifte og utvikle et idrettslag.

Klubbutvikling

Kontaktperson i Troms og Finnmark

Marit Arntzen
Marit Arntzen
Organisasjonssjef

Fagområde: Organisasjonssjef, Idrettsråd og anlegg